0,60 €

ΓΩΝΙΑ 1/2 απλή γαλβανιζέ

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
0,80 €

ΓΩΝΙΑ 3/4 απλή γαλβανιζέ

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
3,60 €

ΓΩΝΙΑ 1.1/2 απλή...

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.1/2
1,00 €

ΝΙΠΕΛ 1/2" γαλβανιζέ

ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
1,10 €

ΝΙΠΕΛ 3/4" γαλβανιζέ

ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4